8 krokov ako sadiť stromy

V článku prinášame jednoduchý návod ako sadiť stromy, ktorý pozostáva z 8 základných krokov.


Kedy sa sadia stromy?


Najvhodnejší čas na vysádzanie stromov je obdobie vegetačného kľudu, a to buď na jeseň po tom ako padli prvé mrazy a opadali všetky listy alebo skoro na jar. Chladné počasie umožňuje rastlinám založiť korene na novom mieste pred jarnými dažďami a letným teplom, ktoré stimuluje nový rast.


Krok 1 - Príprava koreňov


Pred samotným sadením stromčekov je potrebné ich na niekoľko hodín namočiť do vedra s vodou. V prípade, že stromček nie je predávaný v kvetináči je pred vložením do zemi vhodné pozastrihovať hlavné koreňe šikmím strihom, čo napomôže k lepšiemu zakoreneniu. Strih koreňov taktiež spresní veľkosť jamy ktorú potrebujete vykopať. V prípade že stromček bol v kvetináči, úprava koreňov nie je potrebná a stromček sa len vyberie z kvetináča a zasadí sa s pôvodnou zeminou.


nursery-373038_1920jpg

Krok 2 - Vykopanie jamy pre sadenie stromčekov


Vykopaná jama by mala byť približne tri krát širšia ako je šírka koreňového systému stromčeka. Hĺbka jamy by mala byť zhruba vo výške koreňov. Je dôležité aby stromček nebol posadený príliš hlboko, čo by brzdilo jeho rast a rozvoj koreňového systému.


Krok 3 - Umiestnenie stromčeka do jamy


Pred tým ako dáte stromček do jamy, odporúčame ju zaliať plným vedrom vody, čo vytvorí priaznivejšie podmienky pre rast koreňov. Stromček je do jamy potrebné uložiť tak, aby boli prekryté všetky korene, a zároveň nebol zakrytý podpník stromu. Príliš hlboká jama môže mať za následok nedostatok kyslíka, čo má nepriaznivý vplyv na schpnosť rozvoja koreňového systému. Príliš plytká jama môže spôsobovať vysychanie koreňov. 

gardener-59727_1920jpg


Presadenie stromov znamená relatívne veľký šok a zásah do ich prirodzeného rastu. Pre zmiernenie negatívnych dopadov pri sadení je veľmi dôležité stromček správne vycentrovať či už použitím vodováhy alebo vizuálnym zameraním z rôznych uhlov.


Krok 4 - Zasypanie stromčeka zeminou a hnojenie


Pri zasypaní stromčeka je dôležité sa uistiť, že okolo koreňov nevynikajú vzduchové medzery ako aj že kmeň stromčeka zostáva vzpriamený. Pôdu okolo stromčeka je potrebné dobre pritlačiť, avšak nie príliš aby nedošlo k polámaniu alebo pomliaždeniu koreňov. Sadenie stromčekov je efektívnejšie ak stromčeku do jamy pridáte aj hnojivo. Pri hnojení je dôležité, aby sa hnojivo priamo nedotýkalo koreňov stromu. Jedným z vhodných postupov je dať hnoj na spodok jamy, a tak ho prekryť vrstvov zeminy a až následne vložiť stromček. Je samozrejmosťou, že odporúčame prírodné hnojivá, ktorými môžete následne v priebehu rokov prihnojovať strom aj naďalej, a to navrstvením hnoju, kompostu alebo mulčovacej hmoty okolo stromčeka, ideálne skoro na jar.


Krok 5 - Ochrana stromčeka


Správna ochrana stromčeka je jednou z najdôležitejších úloh pri výsadzbe stromčekov. V prvom rade je dôležité stromček dôkladne ohradiť. Odporúčame dvojitú ochranu. Prvá ohrada by mala obkolesiť celý stromček do výšky približne dvoch metrov v polomere aspoň jedného metra od kmeňa stromčeka. Na tento typ ohrady je vhodne veľkooké lesnícke pletivo, ktoré zabráni vysokej zvery dostať sa k stromčeku. 

Druhá ohrada by mala byť tvorená pletivom s malými okami, pričom by mala obkolesovať stromček v polomere 10 až 15 centimetrov do výšky zhruba 1 metra. Táto zábrana je primárne proti hlodavcom, ktoré s obľubov obhrýzajú kôru kmeňa. Kvalitná ohrada taktež napomôže k správnemu rastu stromčeka, kedy ak je potrebné je stromček možné priviazať ku kolom ohrady, aby sa zabezpečil jeho rovný rast. V neposlednom rade je potrebné zabrániť mravcom a inému hmyzu, aby sa dostali do koruny stromov. 

Symbióza mravcov a vošiek spočíva v tom, že mravce pestujú na listoch stromov vošky, ktorým nosia vodu a na oplátku zbierajú sladkú tekutinu, ktorú produkujú vošky, ktoré takým spôsobom parazitujú na strome a odoberajú mu výživné látky. Účinným spôsobom ako tomu zabrániť je natrieť kmeň stromu vápnom alebo naň umiestniť špeciálnu lepiacu pásku, čo zamedzí pohyb mravcov do koruny stromov.


Krok 7 - Sadenie ovocnych stromčekov - vzdialenosť


Ďalším dôležitým parametrom pre sadenie ovocných stromčekov je vzdialenosť medzi jednotlivými stromami. Pri odhadovaní vydialenosti je dôležité zobrať do úvahy o aký typ stromu sa jedná. Nami odporúčaná vydialenosť pre sadenie ovocných stromov je minimálne šesť metrov, čo zabezpečí, že koruny stromov sa nebudú prelínať a stromčeky budú mať dostatok svetla. V prípade, že sadíte veľké stromy ako orechy alebo gaštany, vzdialenosť medzi stromami by mala byť minimálne 9 metrov. 

Postup pre sadenie ihličnatých stromčekov je v zásade rovnaký ako postup pre sadenie ovocných stromčekov, s tým rozdielom, že ihličnatým stromčekom sa darí prirodzene viac v kyslej pôde.


Krok 8 - Následná starostlivosť


Sadenie stromčekov je len prvým krokom na ceste ku kvalitnej úrode ovocia. O strom sa treba v pravidelných intervaloch starať. Dostatok vlahy je veľmi dôležitý najmä v dlhých obdobiach sucha, primárne v prvých rokoch od výsadby. Pravidelné prihnojovanie napomôže ku kvalitnejšiemu rastu tak stromu ako aj ovocia. Samostatnú kategóriu predstavuje strih a orezávanie stromčekov, ktorým sa venujeme v samostatnom článku,