Sustainability: Spoločné úsilie o udržateľnú budúcnosť

Udržateľnosť je moderné slovo, ktoré je často počuť, ale čo to v skutočnosti znamená? Jednoducho povedané, udržateľnosť znamená uspokojovanie potrieb súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby. To znamená využívať naše zdroje tak, aby sa dali doplniť, a nevyčerpať ich tak rýchlo, že budú pre budúce generácie nenávratne preč.

Ako môžu domácnosti prispieť udržateľnému rozvoju.


Domácnosti zohrávajú významnú úlohu v trvalo udržateľnom rozvoji. Každá činnosť, ktorú robíme v našich domovoch, od jedla, ktoré jeme, veci, ktoré kupujeme, až po spôsob, akým likvidujeme odpad, má vplyv na životné prostredie. Tým, že urobíme malé zmeny v našich každodenných rutinách, môžeme z dlhodobého hľadiska dosiahnuť veľké zmeny.

Existuje mnoho spôsobov, ktorými môžu domácnosti prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju, tu sú niektoré z nich:


uspora energiejpg


Znížte spotrebu energie:

Vypnite svetlá, keď odchádzate z miestnosti, odpojte elektroniku, keď ju nepoužívate, a prejdite postupne na energeticky úsporné spotrebiče. Prechod na LED žiarovky môže domácnostiam v Európe ušetriť značné množstvo peňazí na účtoch za energiu. Podľa Európskej komisie spotrebujú LED žiarovky až o 80 % menej energie ako klasické žiarovky a vydržia až 25-krát dlhšie. To znamená, že prechodom na LED môžu domácnosti ušetriť na účtoch za elektrinu v priemere 50 eur ročne.


Šetrite vodou:

Sprchujte sa kratšie, opravte netesné kohútiky a používajte spotrebiče s úsporou vody. Efektívnym sposobom ako znížiť spotrebu vody je aj obmedzenie tlaku vody v kohútikoch, najmä tam, kde nepotrebujeme silný prúd. Dobrým príkladom je umývanie rúk. 


Znížte množstvo odpadu:

Recyklujte a kompostujte, obmedzte používanie sa jednorazových plastov a kupujte menej vecí. Podiel biologického odpadu v priemernej európskej domácnosti predstavuje približne 35 – 45 % celkového odpadu z domácností. To znamená, že takmer polovica odpadu, ktorý domácnosti vytvárajú, je organický materiál, ktorý možno kompostovať alebo recyklovať. Kompostovaniu sa bližšie venujeme v nasledovnom článku. 

Kompostaovaniepng


Jedzte udržateľne:

Vyberajte si lokálne vypestované a organické potraviny, jedzte menej mäsa, viac čerstvého ovocia a zeleniny a vyhýbajte sa plytvaniu potravinami. Plánujte svoje jedlá a podľa toho kupujte aj svoje potraviny, týmto spôsobom môžte obmedziť zbytočné vyhadzovanie potravín.


Zapojte sa do svojej komunity:

Podporte miestne podniky, ktoré sa zaviazali k udržateľnosti, dobrovoľne venujte svoj čas environmentálnym organizáciám a obhajujte udržateľné politiky.
Uplatňovaním udržateľných rozhodnutí v našich domovoch, môžeme pomôcť vytvoriť udržateľnejšiu budúcnosť pre nás a pre budúce generácie. Všetci môžeme zohrávať úlohu pri vytváraní rozdielu, učme deti o dôležitosti nášho správania sa ku komunite a životnému prostrediu, každý čin, bez ohľadu na to, aký je malý, sa počíta.


komunitna zahradajpg


Okrem jednotlivých akcií uvedených vyššie môžu domácnosti prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju aj účasťou na komunitných iniciatívach a podporou udržateľného podnikania. Komunitné záhrady napríklad poskytujú platformu na pestovanie čerstvých miestnych produktov a zároveň znižujú závislosť od priemyselného poľnohospodárstva. Udržateľné podniky na druhej strane ponúkajú produkty a služby šetrné k životnému prostrediu, ktoré sú v súlade s princípmi udržateľnosti.

Ak komunitnú záhradu vo svojom okolí nemáte, možno je čas, aby ste pre ňu našli vo svojom okolí viacerých nadšencov. Takéto miesto môže byť novým prijemným miestom na stretnutie s ľuďmi z ášho okolia, alebo na prechádzku s malými deťmi.

Prijatím udržateľných praktík doma, v rámci našich komunít a pri výbere našich spotrebiteľov môžeme spoločne vytvoriť udržateľnejší svet pre seba budúce generácie.